مهدی طارمی

تاريخ تولد : 27 تیر 1371
تعداد بازي ملی در این رده: 19 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 10
باشگاه ها : شهرداری بوشهر ،ایرانجوان بوشهر ،پرسپولیس تهران
باشگاه فعلی : پرسپولیس تهران
تعداد کارت زرد : 3 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه