مهرداد محمدی کشمرزی

تاريخ تولد : 7 مهر 1372
تعداد بازي ملی در این رده: 4 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 2
باشگاه ها : راه آهن تهران ،سپاهان اصفهان
باشگاه فعلی : سپاهان اصفهان
تعداد کارت زرد : 0 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه