میلاد محمدی کشمرزی

تاريخ تولد : 7 مهر 1372
تعداد بازي ملی در این رده: 10 بازی
پست بازيکن : مدافع
تعداد گل زده : 0
باشگاه ها : نیروی زمینی ،راه آهن تهران ،سپاهان اصفهان
باشگاه فعلی : سپاهان اصفهان
تعداد کارت زرد : 1 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه