ندا رحمانی

تاريخ تولد : 13 دی 1377
تعداد بازي ملی در این رده: 2 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 2
باشگاه ها :
باشگاه فعلی :
تعداد کارت زرد : 1 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه