نیلوفر اردلان

تاريخ تولد : 8 خرداد 1363
تعداد بازي ملی در این رده: 21 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 13
باشگاه ها :
باشگاه فعلی :
تعداد کارت زرد : 0 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه