وحید امیری

تاريخ تولد : 13 فروردین 1367
تعداد بازي ملی در این رده: 23 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 1
باشگاه ها : نفت م. سلیمان ،نفت تهران ،پرسپولیس تهران
باشگاه فعلی : پرسپولیس تهران
تعداد کارت زرد : 2 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه