وحید حیدریه

تاريخ تولد : 13 دی 1371
باشگاه فعلی: پیکان تهران
باشگاه قبلی: نیکان مهرشهر
قد: 174
وزن: 72