وحید حیدریه

تاريخ تولد : 13 دی 1371
تعداد بازي ملی در این رده: 10 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 3
باشگاه ها : پیکان تهران ،پرسپولیس تهران
باشگاه فعلی : پرسپولیس تهران
تعداد کارت زرد : 0 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه
باشگاه فعلی: پیکان تهران
باشگاه قبلی: نیکان مهرشهر
قد: 174
وزن: 72