کمال کامیابی نیا

تاريخ تولد : 28 دی 1367
تعداد بازي ملی در این رده: 3 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 1
باشگاه ها : شهرداری تبریز ،نفت تهران ،پرسپولیس تهران
باشگاه فعلی : پرسپولیس تهران
تعداد کارت زرد : 0 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه