تعداد بازدید خبر: 623
1396/11/02-13:08
مراحل آماده سازی زمین چمن شماره دو مرکز ملی فوتبال در حال انجام است.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، پس از مجهز شدن زمین چمن شماره دو مرکز ملی فوتبال به سیستم هیتنگ(لوله کشی به میزان 60 کیلومتر)، ضد یخ در لوله کشی های هیتینگ این  زمین  ریخته شده و هم اکنون مراحل ماسه ریزی در حال انجام بوده و تا پایان سال 96 نیز مراحل کشت چمن توسط پیمانکار انجام خواهد شد و تحویل فدراسیون فوتبال می شود.