تعداد بازدید خبر: 536
1396/11/27-13:48
مراحل آماده سازی زمین چمن شماره دو مرکز ملی فوتبال در حال انجام است.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، پس از مجهز شدن زمین چمن شماره دو مرکز ملی فوتبال به سیستم هیتنگ(لوله کشی به میزان 60 کیلومتر)، ضد یخ در لوله کشی های هیتینگ این  زمین  ریخته شده ،مراحل ماسه ریزی، هم اکنون مرحله سوم این طرح که شامل مصالح ریزی روی لوله گرمایش از کف  است که در حال انجام بوده و تا پایان سال 96 نیز مراحل کشت چمن توسط پیمانکار انجام خواهد شد و تحویل فدراسیون فوتبال می شود.