تعداد بازدید خبر: 331
1396/01/21-16:43
سازمان لیگ فوتسال برنامه دو دیدار از رقابتهای لیگ دسته اول فوتسال را اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، 
جمعه 25 فروردین- ساعت 16:00
بهراد اردبیل- مقاومت قرچک- رضا زاده-اردبیل
پنجشنبه 31 فروردین- ساعت 16:00
مقاومت قرچک-حاجی منصف قائم شهر- تختی- قرچک تهران