تعداد بازدید خبر: 565
1395/10/22-13:06
کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه کامل زمان بندی مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی-2017 را اعلام کرد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون، کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه کامل زمان بندی مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی-2017 را به شرح ذیر اعلام کرد (کلیه ساعتها به وقت تهران است):
گروه : A ایران، بحرین، چین، مالزی و افغانستان
گروه : B عمان، لبنان، ازبکستان و تایلند
گروه : Cژاپن، امارات، عراق و قطر
شنبه 14 اسفند
بازی 1: چین – بحرین / ساعت 09:30 / ترنگانو-مالزی
بازی 2: افغانستان – مالزی / ساعت 12:00 /ترنگانو-مالزی
یکشنبه 15 اسفند
بازی 3: افغانستان – چین / ساعت 09:30 / ترنگانو-مالزی
بازی 4: مالزی – ایران / ساعت 12:00 /ترنگانو-مالزی
دوشنبه 16 اسفند
بازی 5: امارات – عراق / ساعت 07:00 / ترنگانو-مالزی
بازی6: ژاپن – قطر / ساعت 07:30 /ترنگانو-مالزی
بازی7: لبنان – ازبکستان / ساعت 09:30 / ترنگانو-مالزی
بازی 8: عمان – تایلند / ساعت 10:00 /ترنگانو-مالزی
بازی 9: بحرین – مالزی / ساعت 12:00 /ترنگانو-مالزی
بازی 10: ایران – افغانستان / ساعت 12:30 /ترنگانو-مالزی
سه شنبه 17 اسفند
بازی 11: قطر – امارات / ساعت 07:00 /ترنگانو-مالزی
بازی 12: عراق – ژاپن / ساعت 07:30 /ترنگانو-مالزی
بازی 13: تایلند – لبنان / ساعت 09:30 /ترنگانو-مالزی
بازی 14: ازبکستان – عمان / ساعت 10:00 /ترنگانو-مالزی
بازی 15: بحرین – افغانستان / ساعت 12:00 /ترنگانو-مالزی
بازی 16: چین – ایران / ساعت 12:30 /ترنگانو-مالزی
چهارشنبه 18 اسفند
بازی 17: عراق – قطر / ساعت 07:00 /ترنگانو-مالزی
بازی 18: ژاپن – امارات / ساعت 07:30 /ترنگانو-مالزی
بازی 19: ازبکستان – تایلند / ساعت 09:30 /ترنگانو-مالزی
بازی 20: عمان – لبنان / ساعت 10:00 /ترنگانو-مالزی
بازی 21: مالزی – چین / ساعت 12:00 /ترنگانو-مالزی
بازی 22: ایران – بحرین / ساعت 12:30 /ترنگانو-مالزی