تعداد بازدید خبر: 668
1395/10/18-15:07
برنامه نیم فصل دوم رقابتهای لیگ دسته اول فوتسال باشگاهای کشور از هفته دهم تا سیزدهم و در دو گروه A و B از سوی سازمان لیگ فوتسال اعلام شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، 
سه شنبه 12 بهمن ماه 95- ساعت 16:00-هفته دهم- گروه A
مقاومت قرچک-پاس قوامین-تختی- قرچک
استقلال نوین ماهشهر- شاهد شیراز- بعثت- ماهشهر
آتلیه طهران قم-حاجی منصف قائم شهر-شهید حیدریان- قم
مبل کریمی البرز-بهراد اردبیل-انقلاب- کرج
سه شنبه 12 بهمن ماه 95- ساعت 16:00-هفته دهم- گروهB
مقاومت مشهد- دانش ورزش فریمان-کارگران- مشهد
زاگرس خوزستان- نفت امیدیه-هیات والیبال- اهواز
شهرداری رشت- بالان صنعت شیراز-شهرداری- رشت
رعد پدافند اصفهان-سن ایچ ساوه-فردوان- اصفهان
یکشنبه17 بهمن ماه95- ساعت 16:00-هفته یازدهم- گروه A
شاهد شیراز- فردوسی مشهد-22 بهمن- شیراز
پاس قوامین- آتلیه طهران قم-دستجردی-تهران
بهراد اردبیل-استقلال نوین ماهشهر-رضا زاده- اردبیل
حاجی منصف قائم شهر-مبل کریمی البرز- دانشگاه قائم شهر
یکشنبه17 بهمن ماه95- ساعت 16:00-هفته یازدهم- گروهB
نفت امیدیه- پارسیان شهر قدس- ولایت- امیدیه
دانش ورزش فریمان-شهرداری رشت-شهید مطهری-فریمان
سن ایچ ساوه-زاگرس خوزستان-فجر- ساوه
بالان صنعت شیراز-رعد پدافند اصفهان-شهید ابوالفتحی-شیراز
شنبه 23 بهمن ماه95- ساعت 16:00-هفته دوازدهم- گروه A
آتلیه طهران قم- مقاومت قرچک- شهید حیدریان-قم
فردوسی مشهد- بهراد اردبیل- کارگران- مشهد
مبل کریمی البرز-پاس قوامین-انقلاب-کرج
استقلال نوین ماهشهر- حاجی منصف قائم شهر- بعثت- ماهشهر
شنبه 23 بهمن ماه95- ساعت 16:00-هفته دوازدهم-گروهB
شهرداری رشت-مقاومت مشهد-شهرداری- رشت
پارسیان شهر قدس-سن ایچ ساوه-الغدیر-شهر قدس
رعد پدافند اصفهان-دانش ورزش فریمان-فردوان- اصفهان
زاگرس خوزستان-بالان صنعت شیراز-هیات والیبال-اهواز
شنبه 30 بهمن ماه 95- ساعت 16:00-هفته سیزدهم- گروه A
بهراد اردبیل-شاهد شیراز-رضازاده-اردبیل
مقاومت قرچک-مبل کریمی البرز-اختی- قرچک
حاجی منصف قائم شهر-فردوسی مشهد-دانشگاه آزاد- قائم شهر
پاس قوامین-استقلال نوین ماهشهر-دستجردی- تهران
شنبه 30 بهمن ماه 95- ساعت 16:00-هفته سیزدهم- گروهB
سن ایچ ساوه- نفت امیدیه-فجر- ساوه
مقاومت مشهد- رعد پدافند اصفهان- کارگران-مشهد
بالان صنعت شیراز-پارسیان شهر قدس-شهید ابوالفتحی-شیراز
دانش ورزش فریمان-زاگرس خوزستان- شهید مطهری- فریمان