تعداد بازدید خبر: 352
1397/06/18-12:07
برنامه هفته ششم تا هشتم رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان از سوی سازمان لیگ فوتسال اعلام شد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، 
جمعه 23/6/97- هفته ششم- ساعت 11:00
پارس آرا شیراز- دختران کویر مس کرمان- سالن پهلوانان نصیری-شیراز
شهرداری رشت-پالایش نفت آبادان-سالن آتش نشانی-رشت
ملی حفاری ایران- سپیدرود تهران-سالن نفت-اهواز
مس رفسنجان-هیات فوتبال خراسان رضوی- سالن پیام نور-رفسنجان
استقلال ساری- پویندگان فجر شیراز-سالن سیدرسول حسینی-ساری
یکشنبه 1/7/97- هفته هفتم-ساعت 11:00
دختران کویر مس کرمان-شهرداری رشت-سالن شهرداری-کرمان
سپیدرود تهران-پارس آرا شیراز-مجموعه ورزشی غدیر-تهران
پالایش نفت آبادان-مس رفسنجان-مجموعه 17شهریور-آبادان
پویندگان فجر شیراز-ملی حفاری ایران-سالن پهلوانان نصیری-شیراز
هیات فوتبال خراسان رضوی- دریژ نو فرخ شهر-سالن شهید بهشتی-مشهد
جمعه 6/7/97- هفه هشتم-ساعت 11:00
سپیدرود تهران- دختران کویر مس کرمان-مجموعه ورزشی غدیر-تهران
مس رفسنجان-شهرداری رشت- سالن پیام نور-رفسنجان
پارس آرا شیراز-پویندگان فجر شیراز-سالن پهلوانان نصیری- شیراز
دریژنو فرخ شهر-پالایش نفت آبادان-سالن آزادی-فرخ شهر
استقلال ساری-هیات فوتبال خراسان رضوی-سالن سید رسول حسینی-ساری