تعداد بازدید خبر: 977
1395/08/22-12:00
کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه هفته چهارم تا هفتم لیگ دسته اول امید را اعلام کرد.

به گزارش سایت  رسمی فدراسیون،
*هفته چهارم: جمعه 28 آبان 95
فولاد یزد- فجرشهید سپاسی ساعت 14:30 / ورزشگاه پاک نژاد یزد
البدر بندرکنگ- گل گهر سیرجان  ساعت 14:45 / ورزشگاه اختصاصی بندرکنگ
توحید بوشهر – ایرانجوان بوشهر- ساعت 14:45 / ورزشگاه بهشتی بوشهر
پارس جنوبی جم- پرسپولیس شیراز ساعت 14:45 / ورزشگاه اختصاصی جم
بعثت کرمانشاه- آلومینیوم اراک ساعت 14:30  / ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
برق شیراز- خیبر خرم آباد ساعت 14:30  / ورزشگاه اختصاصی شیراز
گهر زاگرس دورود- شرکت ملی حفاری اهواز ساعت 14:30/  ورزشگاه تختی دورود
کاسپین قزوین - صبای آریائیان ساعت 14:30 / ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
شهرداری تبریز- گسترش فولاد تبریز ساعت 14:30 / ورزشگاه پارک صنعت تبریز
شهرداری اردبیل- شهرداری مهاباد ساعت 14:30 / ورزشگاه علی دایی اردبیل
پرسپولیس قائمشهر- فرابرتر فریدونکنار ساعت 14:30 / ورزشگاه وطنی قائمشهر
شهرداری نوشهر- نساجی مازندران ساعت 14:30 / ورزشگاه هفت تیر چالوس

*هفته پنجم: پنجشنبه 4 آذر 95
فجرشهید سپاسی- البدر بندرکنگ ساعت 14:30 / ورزشگاه دستغیب شیراز
ایرانجوان بوشهر- فولاد یزد ساعت 14:30 / ورزشگاه بهشتی بوشهر
گل گهرسیرجان- پارس جنوبی جم ساعت 14:30 / ورزشگاه اختصاصی سیرجان
پرسپولیس شیراز- توحید بوشهر ساعت 12 / ورزشگاه دستغیب شیراز
آلومینیوم اراک- برق شیراز ساعت 14:30 / ورزشگاه امام خمینی اراک
شرکت ملی حفاری اهواز- بعثت کرمانشاه ساعت 14:30 / ورزشگاه اختصاصی اهواز
 خیبرخرم آباد- کاسپین قزوین ساعت 14:30 / ورزشگاه تختی خرم آباد
صبای آریائیان البرز- گهر زاگرس دورود ساعت 14:30 / ورزشگاه کارگران کرج
گسترش فولاد تبریز- شهرداری اردبیل ساعت 14:30/  ورزشگاه مرزداران تبریز
شهرداری مهاباد – شهرداری نوشهر ساعت 14:30/ ورزشگاه آزادی مهاباد
نساجی مازندران – پرسپولیس قائمشهر ساعت 14:30 / ورزشگاه وطنی قائمشهر
جمعه 5 آذر 95
فرابرتر فریدونکنار- شهرداری تبریز ساعت 14:30/  ورزشگاه آزادی فریدونکنار

*هفته ششم: پنجشنبه 11 آذر 95
ایرانجوان بوشهر – فجرشهید سپاسی ساعت 14:30 / ورزشگاه بهشتی بوشهر
پارس جنوبی جم- البدر بندرکنگ ساعت 14:30 / ورزشگاه اختصاصی جم
فولاد یزد – پرسپولیس شیراز ساعت 14:30 / ورزشگاه پاک نژاد یزد
شرکت ملی حفاری اهواز- آلومینیوم اراک ساعت 14:30 / ورزشگاه اختصاصی اهواز
کاسپین قزوین- برق شیراز ساعت 14:30 / ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
گهر زاگرس دورود- خیبرخرم آباد ساعت 14:30 / ورزشگاه تختی دورود
فرابرتر فریدونکنار- گسترش فولاد تبریز ساعت 14:30 / ورزشگاه  آزادی فریدونکنار
شهرداری تبریز- نساجی مازندران ساعت 14:30 / ورزشگاه پارک صنعت تبریز
جمعه 12 آذر 95
توحید بوشهر- گل گهرسیرجان ساعت 14:30 / ورزشگاه بهشتی بوشهر 
شهرداری نوشهر- شهرداری اردبیل ساعت 14:30 / ورزشگاه هفت تیر چالوس
بعثت کرمانشاه – صبای آریائیان البرز ساعت 14:30 / ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
پرسپولیس قائمشهر- شهرداری مهاباد ساعت 14:30 / ورزشگاه وطنی قائمشهر

*هفته هفتم : پنجشنبه 18 آذر 95
فجرشهید سپاسی- پارس جنوبی جم ساعت 14:15 / ورزشگاه دستغیب شیراز
البدربندرکنگ- توحید بوشهر ساعت 14:30 / ورزشگاه اختصاصی بندر کنگ
جمعه 19 آذر 95
پرسپولیس شیراز- ایرانجوان بوشهر ساعت 14:15 / ورزشگاه دستغیب شیراز
گل گهر سیرجان – فولاد یزد ساعت 14:15 / ورزشگاه اختصاصی سیرجان
آلومینیوم اراک – کاسپین قزوین ساعت 14:15 / ورزشگاه امام خمینی اراک
صبای آریائیان البرز- شرکت ملی حفاری اهواز ساعت 14:15 / ورزشگاه کارگران کرج
برق شیراز- گهر زاگرس دورود ساعت 14:15 / ورزشگاه اختصاصی شیراز
خیبرخرم اباد- بعثت کرمانشاه ساعت 14:15 / ورزشگاه تختی خرم آباد
گسترش فولاد تبریز- شهرداری نوشهر ساعت 14:15  / ورزشگاه مرزداران تبریز
نساجی مازندران- فرابرتر فریدونکنار ساعت 14:15 / ورزشگاه وطنی قائمشهر
شهرداری اردبیل- پرسپولیس قائمشهر ساعت 14:15 / ورزشگاه علی دایی اردبیل
شهرداری مهاباد- شهرداری تبریز ساعت 14:15 / ورزشگاه آزادی مهاباد