تعداد بازدید خبر: 409
1396/01/14-15:20
سازمان لیگ فوتسال ، زمان برگزاری مسابقات لیگ برتر امیدها را اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، مسابقات لیگ برتر امید های فوتسال درسه مرحله ، از هفتم اردیبهشت تا نهم تیر ماه ، به شرح زیر برگزار می شود.
شروع مرحله اول مسابقات( دور رفت )
روز پنجشنبه 96/2/7لغایت چهارشنبه  96/2/13
شروع مرحله دوم مسابقات( دور برگشت )
روز پنجشنبه 96/2/21 لغایت چهارشنبه  96/2/27
شروع مرحله سوم مسابقات( دور نهایی)
روز چهارشنبه 96/4/7 لغایت جمعه  96/4/9