تعداد بازدید خبر: 323
1397/02/22-12:37
دوره آموزش مربیگری درجه Aآسیاکه درمشهد در حال برگزاری است که رییس کمیته آموزش از این دوره بازدید کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دکتر میرشاد ماجدی، رئیس کمیته آموزش فدراسیون جهت بازدید وبررسی کیفیت ساختار و محتوای کلاس درمشهدحضوریافت وباتمام شرکت کنندگان ومدرسان گفتگو کرد. تمام شرکت کنندگان از نظم وانضباط وسطح فنی کلاس رضایت کامل داشتند. لازم به ذکر است که عربی، پورنعمت و پیروانی بعنوان مدرسان کلاس Aاین دوره را تدریس کردند.