تعداد بازدید خبر: 668
1395/09/23-17:23
ساکت: آیین نامه آکادمی باشگاهها بازنگری می شود /
رئیس سازمان تیم های ملی تاکید دارد باشگاه هایی که خواهان دریافت مجوز حرفه ای هستند، داشتن یک آکادمی با شرایط و مشخصات مناسب از جمله الزامات است.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، محمد رضا ساکت – رییس سازمان تیم های ملی فوتبال در خصوص جلسه کارگروه ارتقاء و توسعه فوتبال فدراسیون گفت: در ادامه جلسات کارگروه ارتقاء و توسعه فوتبال فدراسیون هشتمین جلسه این کارگروه که با تاکید و دستور مهدی تاج – رییس فدراسیون  تشکيل شده است، با موضوع بررسی وضعیت آکادمی های فوتبال باشگاه ها و آکادمی  های فوتبال استانها روز دوشنبه  22 آذر با حضور  بهاروند - عضو هیات رییسه و سرپرست سازمان لیگ، محصص - رییس کمیته فنی و توسعه، معینی - رییس کمیته جوانان، مهدی سهیل – کمیته مجوز حرفه ای، عبدی – مسئول مسابقات تیم های پایه، دکتر زارعی - از مسئولین آکادمی  در حوزه مدارس فوتبال و خانم دهقان و اینجانب  برگزار شد.
وی در ادامه افزود: در ابتدا دکتر زارعی گزارشی از فعالیتهای مدارس فوتبال از سال 1389 تاکنون ارائه و آیین نامه آکادمی های  باشگاه ها و برنامه زمانبندی فعالیتهایی که در این حوزه بود، نحوه صدور مجوز برای آکادمی ها را توضیح داد و مشکلالتی را که در این چند سال اخیر برای اجرای فعالیتها و برنامه های این حوزه بود را برشمردند و ارزیابی های خود را از آکادمی های فوتبال  اعلام کرد.
ساکت در ادامه گفت: از جمله سایر موارد مربوط به مجوز حرفه ای باشگاهها را سهیل مهدی –رییس کمیته صدور مجوز حرفه ای باشگاهها ارائه و الزامات صدور مجوز حرفه ای در بخش برنامه توسعه ای جوانان، برنامه فوتبال پايه و نیز آکادمی های باشگاه ها را توضیح داد. وی تاکيد داشت که در بخش ممیزی باشگاه هایی که خواهان دریافت مجوز حرفه ای هستند، داشتن یک آکادمی با شرایط و مشخصات مناسب از جمله الزامات است.
رئیس سازمان تيم های ملی در خصوص نتايج اين نشست گفت: در این جلسه چند مصوبه به تایید رسید. در اين نشست مقرر شد بازنگری در آیین نامه آکادمی باشگاه ها و نیز آکادمی استانها توسط دکتر زارعی - از مسئولین آکادمی در حوزه مدارس فوتبال انجام شود و ظرف مدت یک هفته در اختیار سایر اعضای کارگروه قرار بگیرد تا به عنوان طرح نهایی برای کلیه باشگاه ها به مرحله اجرا در آيد. از ديگر موضوع نظارت، کنترل و ارزیابی آکادمی ها بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از بررسی و بازنگری آیین نامه مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه تاکيد کرد: الزام تمامی باشگاه ها و بخصوص باشگاه های لیگ برتر و لیگ دسته اول به داشتن آکادمی و ضرورت وجود آن به عنوان سکوی پرتاب در مسیر توسعه که در همه کشورهای پیشرفته وجود دارد از ديگر موارد مطروحه بود. در اين مورد مقرر شد با توجه به اينکه ساختار مدارس فوتبال شکل گرفته است، مقرر شد با برگزاری دوره های آموزشی مختلف، زمينه رشد و توسعه آنها را فراهم کنيم.
رئیس سازمان تيم های ملی در مورد مدارس فوتبال گفت: مدارس فوتبال و الزامات آن قبلا اعلام شده و  اين مدارس فوتبال برای کسب مجوز مربوطه باید اقدامات لازم را از طریق دکتر زارعی انجام دهند. تاکنون 830 مدرسه فوتبال در سرتاسر کشور از این طریق مجوز خود را اخذ کرده اند که مشخصات آنها در سایت مربوطه مشخص شده است. در واقع آکادمی ها استعدادها را از دل مدارس فوتبال و طی آزمونهای مربوط و با همکاری باشگاه ها کشف و با هدف ارتقای فنی بازیکنان و تزریق به تیم های رده های بالاتر آنها را سازماندهی می کنند. پس مدرسه فوتبال یک فضای عمومی و یک تشکیلات گسترده است که با همه کیفیتهای فنی و فیزیکی می توانند در آن حضور و ثبت نام کنند و آموزشهای اولیه را دريافت کنند. آکادمی ها در اصل برگزیدگانی هستند که باشگاه ها از بین استعدادهایی که شناسایی و مورد تست و آزمون قرار می دهند، جذب کرده تا کیفیت آنها را بالاتر ببرند و تخصصی تر کار کنند تا آنها را به سمت و سویی ببرند که آینده تیمهای خود را در تضمین کنند.
مشاور رئیس فدراسیون در ادامه افزود: در طول حدود سه چهار ماه گذشته کارگروه ارتقاء و توسعه فوتبال فدراسیونکه با تاکید و دستورات ویژه تاج – رییس فدراسیون فوتبال تشکیل شده با رویکردایجاد همگرایی بین کمیته های فنی و توسعه ، جوانان ، آموزش ، تیم های ملی و آکادمی و مدارس فوتبال فدراسیون  تشکیل شده  و تا کنون جلسات متعددی داشته که جلسه روز دوشنبه مورخ 22 آذر ماه در مورد آکادمی ها بود.
ساکت در پايان افزود: دستور کار این کارگروه در هفته گذشته  جلسه بسیار پرباری با  موضوع نظام مسابقات فوتبال کشور در حوزه تیم های پایه بود که با حضور مسئولین سازمان لیگ از جمله بهاروند، بهروان، فتاحی و عبدی داشتیم. در اين نشست از طرف فدراسیون نیز محصص و معینی و همکاران آکادمی، کمیته تیم های ملی و رییس فدراسیون فوتبال حضور داشتند. مسابقات را از جشنواره ها که همان زیر 12 سال است تا رده های 13 ،14 و 15 تا امیدها مورد بررسی قرار می دهیم تا بتوانيم شاکله اصلی تيم های ملی را تشکيل دهيم. این جلسه کارشناسی بخوبی برگزار شد و مصوبه های خوبی داشت و بطور مشخص یک هماهنگی همه جانبه بین کمیته های مسابقات لیگ ، فنی و توسعه ، جوانان، سازمان تیم های  ملی و همچنین آکادمی فوتبال  را شاهد خواهیم بودکه این امر کمک می کند  به اینکه  کیفیت و کاربردی تر شدن  مسابقات تیم های پایه  محقق بشود.