تعداد بازدید خبر: 1278
1395/10/06-13:30
کمیته مسابقات سازمان لیگ هفته شانزدهم تا بیست ودوم لیگ برترفوتبال بانوان را اعلام کرد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون، لیگ برتر فوتبال بانوان در فصل 96-95 ازهفته شانزدهم لغایت بیست ودوم به شرح ذیل برگزار می شود.
جمعه 8 بهمن - ساعت 10-هفته شانزدهم
راه یاب ملل سنندج- استقلال خوزستان-ملک نیا سنندج
قشقایی شیراز-همیاری آذربایجان غربی-دستغیب شیراز
آینده سازان میهن نجف آباد- پالایش گاز ایلام-رسالت نجف آباد
شهرداری بم- ذوب آهن اصفهان - فجر بم
جمعه 15 بهمن - ساعت 10- هفته هفدهم
استقلال خوزستان- همیاری آذربایجان غربی- تختی اهواز
راه یاب ملل سنندج- آینده سازان میهن نجف آباد -ملک نیا سنندج
ذوب آهن اصفهان - قشقایی شیراز-فولاد شهر
شهرداری سیرجان- خیبر خرم آباد-تختی سیرجان
پنجشنبه 21بهمن- ساعت 10-هفته هجدهم
آینده سازان میهن نجف آباد- استقلال خوزستان-رسالت نجف آباد
همیاری آذربایجان غربی- ذوب آهن اصفهان –تختی ارومیه
خیبر خرم آباد- پالایش گاز ایلام-تختی خرم آباد
شهرداری بم- شهرداری سیرجان-فجر بم
جمعه 29 بهمن -ساعت 10-هفته نوزدهم
استقلال خوزستان- ذوب آهن اصفهان- تختی اهواز
راه یاب ملل سنندج- خیبر خرم آباد- ملک نیا سنندج
شهرداری سیرجان- قشقایی شیراز- تختی سیرجان
پالایش گاز ایلام- شهرداری بم-تختی ایلام
جمعه 6 اسفند -ساعت 10-هفته بیستم
خیبر خرم آباد- آینده سازان میهن نجف آباد-تختی خرم آباد
همیاری آذربایجان غربی- شهرداری سیرجان- تختی ارومیه
قشقایی شیراز-پالایش گاز ایلام-دستغیب شیراز
شهرداری بم-راه یاب ملل سنندج-فجر بم
جمعه 13 اسفند- ساعت 10- هفته بیست و یکم
شهرداری سیرجان-ذوب آهن اصفهان-تختی سیرجان
آینده سازان میهن نجف آباد- شهرداری بم-رسالت نجف آباد
پالایش گاز ایلام- همیاری آذربایجان غربی- تختی ایلام
راه یاب ملل سنندج- قشقایی شیراز-ملک نیا سنندج
جمعه 20 اسفند -ساعت 10-هفته بیست و دوم
خیبر خرم آباد-استقلال  خوزستان-تختی خرم آباد
ذوب آهن اصفهان- پالایش گاز ایلام-فولادشهر 
قشقایی شیراز- آینده سازان میهن نجف آباد-دستغیب شیراز
همیاری آذربایجان غربی- راه یاب ملل سنندج- تختی ارومیه