تعداد بازدید خبر: 285
1397/03/01-15:55
سازمان لیگ از برگزاری مسابقات زیر ۱۷ سال بانوان و آقایان در فصل ۹۸-۹۷ خبر داد.‏

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، به پیشنهاد واحد مسابقات تیم های پایه و طرح آن در کمیته فنی و موافقت ‏سازمان لیگ فوتبال در خصوص برگزاری مسابقات زیر ۱۷ سال بانوان در نظر است این مسابقات به منظور جذب و استعدادیابی ‏بازیکنان مستعد و کمک به تیم های باشگاهی و تیم ملی با شرایط سنی ۱۱ دی ماه ۱۳۸۰ لغایت ۱۱ دی ۱۳۸۲ در فصل ۹۸-‏‏۹۷ را به صورت منطقه ای و متمرکز برگزار نماید.‏
رضا عبدی مسئول واحد مسابقات تیم های پایه همچنین اعلام کرد: برای رشد و توسعه بیشتر فوتبال پایه پیشنهاد برگزاری ‏مسابقات زیر ۱۷ سال آقایان هم داده شد که تیم های باشگاهی و تیم ملی با شرایط سنی ۱۱ دی ماه ۱۳۸۰ لغایت ۱۰ دی ماه ۱۳۸۱ ‏در فصل ۹۸-۹۷ به صورت منطقه ای و متمرکز برگزار نماید.‏