تعداد بازدید خبر: 431
1396/11/08-13:33
رییس فدراسیون فوتبال گفت هیچ گونه منعی برای ورود نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص وجود ندارد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدی تاج درباره بحث تحقیق و تحفحص از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس عنوان کرد: همانطور که قبلا بارها گفته شد فدراسیون فوتبال و شخص اینجانب هیچ نگرانی از موضوع تحقیق و تفحص ندارد و این را یک فرصت استثنایی و تاریخی می دانیم. این در حالی است که برخی با فرافکنی دنبال این هستند که به اهداف خاص خود برسند که نشان دهند فدراسیون با این فرآیند مخالفت است و یا دو باشگاه به دنبال ایجاد شرایط تحقیق و تفحص نیستند.
وی افزود: این در حالی است که اینجانب به همراه مدیران دو باشگاه بر این موضوع تاکید داریم که روند فعالیت باشگاهها می بایست طبق قانون ۱۰ ساله  منطبق بر ضوابط ای اف سی و در واقع قوانین تجارت پیش بروند. در این میان هیچ اظهارنظر خاصی مبنی بر عدم تحقیق و تفحص از جانب بنده و مدیران دو باشگاه گفته نشده است و هیچ گونه منعی برای ورود نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص وجود ندارد.
تاج خاطرنشان کرد:آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که کلیه باشگاهها از ۱۰ سال پیش تاکنون طبق درخواست ای اف سی باید بر اساس قانون تجارت اداره شوند که این رسیدگی می بایست صرفا بر اساس قانون‌ تجارت انجام شود و  در صورت احراز تخلف هیچگونه منعی برای رسیدگی های بعدی وجود ندارد.