تعداد بازدید خبر: 681
1396/12/16-16:50
مراحل آماده سازی زمین چمن شماره دو مرکز ملی فوتبال در حال انجام است.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، پس از مجهز شدن زمین چمن شماره دو مرکز ملی فوتبال به سیستم هیتنگ(لوله کشی به میزان 60 کیلومتر)، ضد یخ در لوله کشی های هیتینگ این  زمین  ریخته شده ،مراحل ماسه ریزی انجام و  هم اکنون مرحله سوم این طرح که شامل مصالح ریزی روی لوله گرمایش از کف  است توسط شرکت چمن رل محمد صورت گرفته است. 
گفتنی است، مرحله تسطیح لایه سوم (پوشاندن کامل روی لوله گرمایش از کف) قبل از زمین چمن است و زیر سازی زمین فوتبال که با لایه ماسه دوبار شور تنظیم شده از وسط زمین فوتبال است. 
لازم به ذکر است؛ این مرحله  از کار لایه سوم است که 15 سانتی متر اختلاف از سطح چمن دارد و تا پایان سال 96 نیز مراحل کشت چمن توسط پیمانکار انجام خواهد شد و تحویل فدراسیون فوتبال می شود.