تعداد بازدید خبر: 603
1395/10/27-15:00
سازمان لیگ فوتسال از تغییر زمان برنامه دیدارهای نیم فصل دوم لیگ دسته اول فوتسال خبر داد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، با توجه به برگزاری دیدارهای دوستانه تیم ملی امید فوتسال با تیم های ملی اوکراین و عراق برنامه نیم فصل دوم رقابتهای لیگ دسته اول فوتسال باشگاهای کشور از هفته دهم تا سیزدهم و در دو گروه A و B به شرح زیر تغییر کرد.
چهارشنبه 13 بهمن ماه 95- ساعت 16:00-هفته دهم- گروه A
مقاومت قرچک-پاس قوامین-تختی- قرچک
استقلال نوین ماهشهر- شاهد شیراز- بعثت- ماهشهر
آتلیه طهران قم-حاجی منصف قائم شهر-شهید حیدریان- قم
مبل کریمی البرز-بهراد اردبیل-انقلاب- کرج
چهارشنبه 13 بهمن ماه 95- ساعت 16:00-هفته دهم- گروهB
مقاومت مشهد- دانش ورزش فریمان-کارگران- مشهد
زاگرس خوزستان- نفت امیدیه-هیات والیبال- اهواز
شهرداری رشت- بالان صنعت شیراز-شهرداری- رشت
رعد پدافند اصفهان-سن ایچ ساوه-فردوان- اصفهان
دوشنبه 18 بهمن ماه95- ساعت 16:00-هفته یازدهم- گروه A
شاهد شیراز- فردوسی مشهد-22 بهمن- شیراز
پاس قوامین- آتلیه طهران قم-دستجردی-تهران
بهراد اردبیل-استقلال نوین ماهشهر-رضا زاده- اردبیل
حاجی منصف قائم شهر-مبل کریمی البرز- دانشگاه قائم شهر
دوشنبه 18 بهمن ماه95- ساعت 16:00-هفته یازدهم- گروهB
نفت امیدیه- پارسیان شهر قدس- ولایت- امیدیه
دانش ورزش فریمان-شهرداری رشت-شهید مطهری-فریمان
سن ایچ ساوه-زاگرس خوزستان-فجر- ساوه
بالان صنعت شیراز-رعد پدافند اصفهان-شهید ابوالفتحی-شیراز
یکشنبه 24 بهمن ماه95- ساعت 16:00-هفته دوازدهم- گروه A
آتلیه طهران قم- مقاومت قرچک- شهید حیدریان-قم
فردوسی مشهد- بهراد اردبیل- کارگران- مشهد
مبل کریمی البرز-پاس قوامین-انقلاب-کرج
استقلال نوین ماهشهر- حاجی منصف قائم شهر- بعثت- ماهشهر
یکشنبه 24 بهمن ماه95- ساعت 16:00-هفته دوازدهم-گروهB
شهرداری رشت-مقاومت مشهد-شهرداری- رشت
پارسیان شهر قدس-سن ایچ ساوه-الغدیر-شهر قدس
رعد پدافند اصفهان-دانش ورزش فریمان-فردوان- اصفهان
زاگرس خوزستان-بالان صنعت شیراز-هیات والیبال-اهواز
شنبه 30 بهمن ماه 95- ساعت 16:00-هفته سیزدهم- گروه A
بهراد اردبیل-شاهد شیراز-رضازاده-اردبیل
مقاومت قرچک-مبل کریمی البرز-اختی- قرچک
حاجی منصف قائم شهر-فردوسی مشهد-دانشگاه آزاد- قائم شهر
پاس قوامین-استقلال نوین ماهشهر-دستجردی- تهران
شنبه 30 بهمن ماه 95- ساعت 16:00-هفته سیزدهم- گروهB
سن ایچ ساوه- نفت امیدیه-فجر- ساوه
مقاومت مشهد- رعد پدافند اصفهان- کارگران-مشهد
بالان صنعت شیراز-پارسیان شهر قدس-شهید ابوالفتحی-شیراز
دانش ورزش فریمان-زاگرس خوزستان- شهید مطهری- فریمان