تعداد بازدید خبر: 459
1397/09/05-17:35
بازیکنان تیم ملی پس از حضور در ساختمان پک ریکاوری کردند.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، بازیکنان تيم ملی عصر امروز با حضور در مرکز ملی فوتبال ریکاوری کردند.
عصر امروز بازیکنان تيم ملی پس از انجام مسابقات خود با حضور در مرکز ملی فوتبال زیر نظر کادر فنی تيم ملی ریکاوری کردند. 
در تمرین امروز،  بازیکنان در ابتدا با توپ و دوچرخه های ثابت خود را گرم کرده و سپس با رولهای مربوطه و زیر نظر اعضای کادر فنی ریکاوری کردند.