تعداد بازدید خبر: 202
1397/01/23-18:10
کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال از آغاز معاینات قلبی در راستای پیشگیری از مرگ ناگهانی در استان گیلان خبر داد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دکتر توحید سیف برقی، رییس کمیته پزشکی فدراسیون ضمن تاکید بر اهداف از قبل تعیین شده در خصوص تمرکز زدایی در پزشکی فوتبال، از انجام معاینات قلبی از فروردین ۹۷ در شهر رشت خبر داد.
وی افزو د: بعد ازآغاز اقدامات عملی هیات فوتبال گیلان در خصوص کسب مجوز سطح دی مصوبه فدراسیون فوتبال، کمیته پزشکی هیات فوتبال استان گیلان معاینات قلبی عروقی را در شهر رشت آغاز کرد. در همین راستا طبق دستورالعمل سطح دی با تعیین روسای کمیته های پزشکی در تمامی شهرهای تابعه استان گیلان، روند معاینات و ارزیابیها با مدیریت کمیته پزشکی هیات فوتبال گیلان در شهرستانهای تابعه استان گیلان نیز اجرا خواهد شد.
همچنین در راستای تحقق عملی این سطح از استانداردها بزودی امکانات پزشکی تکمیلی در استان خریداری و امنیت ورزشکاران در خصوص موضوعات پزشکی ارتقا خواهد یافت.
رییس کمیته پزشکی در پایان ضمن تشکر از ۳۲ رییس کمیته پزشکی در هیاتهای فوتبال استانها، از اتحاد و همبستگی آنان در جهت ارتقای سلامت در فوتبال تقدیر و تشکر نمود و به این نکته اذعان کرد تا رسیدن به بهترین استانداردها نیاز به تلاش، همفکری و کار بیشتر در میان روسای کمیته های پزشکی استانها و نیز حمایت روسای هیاتهای فوتبال استانها داریم و قطعا در حال حاضر در ابتدای راه هستیم. 
وی افزود: بر اساس درخواست هیاتهای فوتبال استانها، تا پایان شهریور ۹۷ تعداد ۱۲هیات فوتبال استان، مجوز سطح دی را کسب و در این مرحله معاینات قلبی عروقی جهت پیشگیری از مرگ ناگهانی در آن استان، برای کلیه مخاطبین فوتبال ، اجرایی خواهد شد.
وی در پایان از حمایت الماسخاله رییس هیات فوتبال گیلان و نیز دکتر حق شناس رییس کمیته پزشکی هیات فوتبال گیلان تشکر و قدردانی کرد.