تعداد بازدید خبر: 820
1395/10/04-09:54
سرپرست کمیته بانوان با سایت رسمی فدراسیون فوتبال گفتگو کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون؛ دکتر لیلا صوفی زاده- سرپرست کمیته بانوان با اشاره به نقش ويژه بانوان فوتباليست ايراني در شناساندن ارزش هاي اسلامي و فرهنگ ايراني به دنيا گفت: در اين حوزه تلاش بر اين است كه در محيطي آرام با حفظ شئونات اسلامي و رعايت اخلاق حرفه اي بتوانيم نگاه ها را به اهميت والاي حضور بانوان در عرصه هاي ملي و بين المللي سوق دهيم و آنها را از حمايت هاي لازم برخوردار كنيم.
وي گفت: آنچه كه امروز در رشد فوتبال بانوان مي بينيم حاصل زحمات، همفكري و همراهي هيات هاي استاني و تعهد نواب رئيس بانوان استاني است.
سرپرست کمیته بانوان ادامه داد: تعامل بين كميته بانوان فدراسيون و هيات هاي استاني و بررسي وضعيت موجود و اولويت بندي مشكلات استاني، بهره گيري از ظرفيت هاي آنها براي همراهي در برگزاري اردوهاي تيم هاي ملي، حمايت از توسعه فوتبال پايه بانوان و تدوين برنامه استراتژيك مربوطه، ارزيابي عملكرد تيم هاي ملي و هيات هاي استاني، پيش بيني حضور در اردوهاي تداركاتي آسيايي و اروپايي، حمايت بیشتر برای حضور بهتر تيم هاي حاضر در مسابقات ليگ، فراهم ساختن شرايط مناسب براي افزايش دوره هاي آموزشي دانش افزايي و همچنین پيگيري و نظارت بر امور در برنامه ريزي هاي كميته بانوان لحاظ شده است.
وي همچنين با اشاره به پيگيري اين كميته براي تسريع در روند پرداخت حق الزحمه هاي داوري در پایان گفت: اميدواريم در آينده نزديك شاهد برقراري بيش از پيش توازن و تعادل در حوزه فوتبال بانوان باشيم.