تعداد بازدید خبر: 1109
1394/10/01-12:10
عضو کمیته بازاریابی فدراسیون درخصوص نشست صبح امروز رییس فدراسیون و مدیر شبکه سوم سیما توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، عباس ترابیان در ابتدا گفت: اراده دو طرفه ای بین سازمان صدا و سیما و فدراسیون فوتبال به وجود آمد تا در راستای ادامه فعالیت های تیم ملی فوتبال کشورمان و تعامل هرچه بیشتر با یکدیگر، جلسه ای با غلامرضا میرحسینی –مدیر شبکه سوم سیما برگزار کنیم.
وی ادامه داد: به همین منظور نشست صبح امروز با محوریت بررسی راه کارها جهت ارتباط و همکاری نزدیک تر بین فدراسیون فوتبال و سازمان صدا و سیما به همراه رییس فدراسیون در دفتر میرحسینی برگزار شد. در واقع در این نشست دغدغه های مرتبط با حق پخش بازیهای تیم ملی فوتبال و همچنین بخش های دیگری که امکان درآمدزایی را برای فدراسیون فوتبال امکان پذیر می کند، مطرح شد.
عضو کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال افزود: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که فقط با ایجاد همکاری و تعامل می شود به یک پیشرفت اساسی دست پیدا کرد. به همین منظور مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان فدراسیون فوتبال و سازمان صدا و سیما تشکیل شود و موارد مرتبط با پخش بازیهای تیم ملی بطور دقیق مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین زمینه های درآمد زایی از طریق پخش بازیهای تیم ملی را به بحث گذاشتیم که البته در آینده ای نزدیک در کارگروه بطور جدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در پایان تاکید کرد: در همین راستا فدراسیون فوتبال به زودی نمایندگان خود را جهت تشکیل هرچه سریع تر کارگروه فدراسیون به سازمان صدا و سیما معرفی خواهد کرد.