تعداد بازدید خبر: 901
1395/06/21-23:05
مراسم شب فرهنگی امشب با حضور فوتبال آموزان در اردوگاه میرزا کوچک خان برگزار شد.