تعداد بازدید خبر: 453
1397/03/02-10:00
مرحله پایانی دومین دوره آموزش مربیگری درجه حرفه ای فوتبال به مدرسی فلیمینگ در مرکز ملی فوتبال در حال برگزاری است.