تعداد بازدید خبر: 641
1395/02/05-14:04
اولین جلسه کارگروه جوانان کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار خواهد شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، دکتر محمد حسین علیزاده، رئیس آکادمی ملی فوتبال که پیش از این با انتخاب AFC به عنوان عضو کارگروه جوانان این کنفدراسیون منصوب شده بود، امروز صبح برای حضور در اولین جلسه به مالزی سفر کرد.
گفتنی است، این کارگروه در اولین جلسه خود طرح های پیشنهادی را باتکیه بر پیشرفت اهداف توسعه امور جوانان بررسی کرده و برنامه برنامه ریز و استراتژی های مربوطه را تعیین خواهد کرد.