تاريخ تولد: 1329/01/01
سوابق:
وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم به پایان رسانده است و از سال 1383 در فدراسیون مشغول به فعالیت است و در حال حاضر در سازمان لیگ آزادگان در بخش فوتبال پایه در حال فعالیت است.