تاريخ تولد: 1363/05/19
سوابق:
وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته علوم ارتباطات به پایان رسانده است. از سال 1381 در رسانه های گروهی فعالیت کرده و از سال 1387 در بخش روابط عمومی مشغول به فعالیت است.