تاريخ تولد: 1353/01/01
سوابق:
دارای مدرک مربیگری A است و تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته مدیریت صنعتی به پایان رسانده است.