تاريخ تولد: 1338/06/04
سوابق:
دکتر علیزاده تحصیلات خود را تا مقطع دکترا از دانشگاه منچستر به پایان رسانده و عضو کمیته آسیا ویژن کنفدراسیون فوتبال آسیا است همچنین دانشیار دانشگاه تهران است و در حال حاضر  رئیس آکادمی ملی فوتبال ایران است.
از سوابق علمی وی میتوان به مدیریت گروه تربیت بدنی و علوم پزشکی پرديس بين المللی کيش، عضو کميته برنامه ریزی رشته تربیت بدنی وزارت علوم و عضويت در هيات تحریریه 5 نشريه علمی پژوهشی و از سوابق ورزشی وی می توان به مدرک مربیگری نوجوانان و کمک های اوليه فوتبال از انگلستان و مدرک مربیگری درجه C اشاره کرد.