تاريخ تولد: 1330/01/01
سوابق:
وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم  به پایان رسانده است و از سال 1357 به عنوان داور شروع به فعالیت کرده و در سال 1373 با درجه ملی داوری بازنشسته شده است. و از سال 1384 در بخش کمیته مسابقات فدراسیون مشغول فعالیت بوده است و در حال حاضر به عنوان مسئول گزینش نمایندگان مسابقات در رده های لیگ دسته 1، 2، 3 و کلیه تیم های پایه کشور مشغول فعالیت است.