تاريخ تولد: 1362/01/02
سوابق:
وی تحصیلات خود را تا مقطع دکترا به پایان رسانده است و از سال 1387 در بخش همایش های علمی آکادمی ملی فوتبال مشغول فعالیت است. وی دارای مدرک مربیگری درجه C آسیا و همچنین مدرک داوری درجه 2 را دارد و در حال حاضر مسئول مدارس فوتبال آکادمی است.