دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
1 دوره مربيگري C آسيا 1396/05/15 1396/05/27 ایران-ایلام-ایلام حسین قدسی آقایان
2 سطح یک فوتسال ایران 1396/05/04 1396/05/08 ایران-گلستان-گرگان محمد ناظم الشریعه آقایان
3 سطح یک فوتسال ایران 1396/04/27 1396/04/31 ایران-هرمزگان-سیریک محمد ناظم الشریعه آقایان
4 سطح یک فوتسال ایران 1396/04/23 1396/04/27 ایران-سمنان-شاهرود علی زندی پور آقایان
5 سطح یک فوتسال ایران 1396/04/22 1396/04/26 ایران-خراسان جنوبی-فردوس سیدعلیرضا نقیبی آقایان
6 مربیگری بدنسازی 1396/04/20 1396/04/24 ایران-همدان-همدان عبدالحسین پرنو آقایان
7 سطح یک فوتسال ایران 1396/04/20 1396/04/25 ایران-خراسان شمالی-بجنورد شهرزاد مظفر بانوان
8 سطح یک فوتسال ایران 1396/04/19 1396/04/23 ایران-زنجان- معصومه جهانچی بانوان
9 مربیگری بدنسازی 1396/04/18 1396/04/22 ایران-همدان-همدان عبدالحسین پرنو آقایان
10 دوره مربيگري C 1396/04/17 1396/04/23 ایران-تهران-تهران شاهین ریاحی ملایری آقایان
11 سطح یک فوتسال ایران 1396/04/15 1396/04/20 ایران-گیلان-رشت علی صانعی آقایان
12 دوره مربيگري C 1396/04/14 1396/04/20 ایران-مازندران-ساری سعید بسطامی آقایان
13 توجيهي و دانش افزايي مربيگري 1396/04/09 1396/04/09 ایران-خوزستان-بهبهان مرتضی محصص آقایان
14 توجيهي و دانش افزايي مربيگري 1396/04/09 1396/04/09 ایران-خوزستان-بهبهان فریدون معینی آقایان
15 فوتبال پایه 1396/04/08 1396/04/09 ایران-کرمانشاه-کرمانشاه عبدالحسین پرنو آقایان
16 دوره مربيگري B 1396/04/08 1396/04/17 ایران-تهران-تهران احمد سنجری آقایان
17 سطح یک بدنسازی آسیا 1396/04/08 1396/04/12 ایران-همدان-بهار مهدی امینی آقایان
18 فوتبال پایه 1396/03/28 1396/03/29 ایران-زنجان- حمید رجبی نیا آقایان
19 سطح یک فوتسال ایران 1396/03/01 1396/03/05 ایران-مرکزی-ساوه علی زندی پور آقایان
20 دوره مربيگري C 1396/02/31 1396/04/06 ایران--تبریز صادق پورحسین آقایان
21 سطح یک فوتسال ایران 1396/02/31 1396/03/04 ایران-فارس-شیراز غلامعلی هنرپیشه آقایان
22 سطح یک فوتسال ایران 1396/02/30 1396/03/03 ایران-سیستان و بلوچستان-زابل سیدعلیرضا نقیبی آقایان
23 دوره مربيگري C 1396/02/30 1396/03/05 ایران-اصفهان- محمود یزدخواستی آقایان
24 دوره مربيگري C 1396/02/25 1396/02/31 ایران-گلستان-گرگان شادی مهینی بانوان
25 سطح یک فوتسال ایران 1396/02/24 1396/02/28 ایران-سمنان-شاهرود میترا چین سری آقایان