دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
1 سطح یک فوتسال ایران 1396/07/05 1396/07/09 ایران-فارس- غلامعلی هنرپیشه آقایان
2 دوره مربيگري C آسيا 1396/05/15 1396/05/27 ایران-ایلام-ایلام حسین قدسی آقایان
3 دوره مربيگري B 1396/05/15 1396/05/24 ایران-بوشهر-بوشهر حمید معماری آقایان
4 سطح یک فوتسال ایران 1396/05/15 1396/05/19 ایران-گلستان-گرگان علی اکبر امینی کیاسری آقایان
5 سطح یک فوتسال ایران 1396/05/04 1396/05/08 ایران-گلستان-گرگان محمد ناظم الشریعه آقایان
6 سطح یک فوتسال ایران 1396/04/27 1396/04/31 ایران-هرمزگان-سیریک محمد ناظم الشریعه آقایان
7 سطح یک فوتسال ایران 1396/04/23 1396/04/27 ایران-سمنان-شاهرود علی زندی پور آقایان
8 سطح یک فوتسال ایران 1396/04/22 1396/04/26 ایران-خراسان جنوبی-فردوس سیدعلیرضا نقیبی آقایان
9 مربیگری بدنسازی 1396/04/20 1396/04/24 ایران-همدان-همدان عبدالحسین پرنو آقایان
10 سطح یک فوتسال ایران 1396/04/20 1396/04/25 ایران-خراسان شمالی-بجنورد شهرزاد مظفر بانوان
11 سطح یک فوتسال ایران 1396/04/19 1396/04/23 ایران-زنجان- معصومه جهانچی بانوان
12 مربیگری بدنسازی 1396/04/18 1396/04/22 ایران-همدان-همدان عبدالحسین پرنو آقایان
13 دوره مربيگري C 1396/04/17 1396/04/23 ایران-تهران-تهران شاهین ریاحی ملایری آقایان
14 سطح یک فوتسال ایران 1396/04/15 1396/04/20 ایران-گیلان-رشت علی صانعی آقایان
15 دوره مربيگري C 1396/04/14 1396/04/20 ایران-مازندران-ساری سعید بسطامی آقایان
16 توجيهي و دانش افزايي مربيگري 1396/04/09 1396/04/09 ایران-خوزستان-بهبهان مرتضی محصص آقایان
17 توجيهي و دانش افزايي مربيگري 1396/04/09 1396/04/09 ایران-خوزستان-بهبهان فریدون معینی آقایان
18 فوتبال پایه 1396/04/08 1396/04/09 ایران-کرمانشاه-کرمانشاه عبدالحسین پرنو آقایان
19 دوره مربيگري B 1396/04/08 1396/04/17 ایران-تهران-تهران احمد سنجری آقایان
20 سطح یک بدنسازی آسیا 1396/04/08 1396/04/12 ایران-همدان-بهار مهدی امینی آقایان
21 فوتبال پایه 1396/03/28 1396/03/29 ایران-زنجان- حمید رجبی نیا آقایان
22 سطح یک فوتسال ایران 1396/03/01 1396/03/05 ایران-مرکزی-ساوه علی زندی پور آقایان
23 دوره مربيگري C 1396/02/31 1396/04/06 ایران--تبریز صادق پورحسین آقایان
24 سطح یک فوتسال ایران 1396/02/31 1396/03/04 ایران-فارس-شیراز غلامعلی هنرپیشه آقایان
25 سطح یک فوتسال ایران 1396/02/30 1396/03/03 ایران-سیستان و بلوچستان-زابل سیدعلیرضا نقیبی آقایان