فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

دکتر زارعی: از امروز باید با قدرت بیشتر پیش رویم
توضیحات مدیر صدور مجوز باشگاهی درباره رفع تعلیق این کمیته از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا

دکتر زارعی: از امروز باید با قدرت بیشتر پیش رویم

مدیر صدور مجوز باشگاهی فدراسیون فوتبال در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون توضیحاتی را در خصوص رفع تعلیق این کمیته توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا داد.
1