فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته تدوین و تطبیق مقررات

کمیته تدوین و تطبیق مقررات

این کمیته مسئولیت تدوین مقررات و انطباق آن با مقررات ملی و بین المللی را بر عهده دارد.
دادخواهی رئیس فدراسیون فوتبال و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نزد ریاست  قوه قضاییه

دادخواهی رئیس فدراسیون فوتبال و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نزد ریاست قوه قضاییه

رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر عامل باشگاه پرسپولیس نسبت به حکم پرونده شستا و تملک ساختمانهای فدراسیون و پرسپولیس از ریاست قوه قضاییه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي کیفری (تجویز اعاده دادرسی) کرده اند.
براتی: اصلاح اساسنامه هیاتها مهمترین موضوع پیش رو است
اولین نشست هم اندیشی اعضای کمیته امور استانها با حضور رییس فدراسیون فوتبال

براتی: اصلاح اساسنامه هیاتها مهمترین موضوع پیش رو است

رئیس کمیته تدوین مقررات معتقد است مهمترین مسئله پیش روی هیاتهای فوتبال استانها اصلاح اساسنامه بوده و باید با تمرکز و فرصت کافی در این خصوص اقدام کرد.
1