اسکوچیچ به GAME MODEL رسید
یادداشت

اسکوچیچ به GAME MODEL رسید

رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال عنوان کرد: خوشحالم بگویم با برنامه ریزی دقیق کادر فنی که شخصا در ساختمان پک مرکز ملی فوتبال از نزدیک نظاره گر تلاش آنها هستم،آنان صاحب اطلاعاتی بسیار ارزشمند برای رویارویی با حریفان مرحله انتخابی مقدماتی جام جهانی شده اند.
2