فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید: ۲۰۹۱
کد خبر: ۵۱۴۳
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۸
فدراسیون فوتبال اطلاعیه شماره یک را در خصوص برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال صادر کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، متن اطلاعیه به شرح زیر است:

" اطلاعیه شماره 1 - مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران "

بدینوسیله در اجرای مفاد اساسنامه فدراسیون مقرر است،  مجمع فدراسیون فوتبال با حضور اعضاء مجمع برای انتخاب داوطلبان نامزدی پست های انتخابی فدراسیون در تاریخ1398/12/25 برگزار شود.

فلذا، کلیه افراد علاقمندکه دارای شرایط مشروحه ذیل می باشند، می توانند در پست های انتخابی فدراسیون ثبت نام نمایند .

1.شرایط ثبت نام در پست ریاست فدراسیون طبق ماده 39 اساسنامه فدراسیون شامل :

1-1) تابعیت ایران و سکونت در ایران  .

2-1) عدم سوء پیشینه کیفری و محرومیت اجتماعی براساس حکم قضایی و تائید مراجع ذیصلاح .

3-1) دارا بودن سن حداقل 35 سال و حداکثر 65 سال تمام در زمان ثبت نام برای انتخابات .

4-1) دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن .

5-1) دارا بودن حداقل 10 سال سابقه مدیریت .

6-1) در اجرای بند 3 از ماده 39 نامزدهای پست ریاست باید اسامی پیشنهادی خود برای پست های نواب رئیس را در فرم  شماره 1 بصورت مکتوب ذکر نمایند . لازم به ذکر است نواب پیشنهادی نیز باید شخصاً جهت ارائه فرم و مدارک به دبیرخانه مجمع مراجعه نمایند .

 1. 2. شرایط ثبت نام در سایر پست های هیات رئیسه طبق بند 4 از ماده 33 اساسنامه فدراسیون شامل :

1-2) تابعیت ایرانی و سکونت در ایران  .

2-2) عدم سوء پیشینه کیفری و محرومیت اجتماعی براساس حکم قضایی و تائید مراجع ذیصلاح .

3-2) دارا بودن حداقل 35 سال تمام و حداکثر 65 سال تمام در زمان ثبت نام برای انتخابات .

4-2) دارا بودن حداقل 5 سال سابقه مدیریت .

5-2) دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن .

 1. 3. سایر شرایط برای انتخابات بشرح ذیل می باشد :

1-3) طبق بندهای 1 و 2 ماده 33 اساسنامه :

1-1-3 ) هیات رئیسه شامل 9 نفر می باشند :

الف : رئیس فدراسیون .

ب: نایب رئیس اول .

ج : نایب رئیس دوم و رئیس کمیته مسابقات .

د : نایب رئیس سوم و رئیس کمیته بانوان.

و : پنج نفر اعضاء دیگر شامل : یک نفر از بین روسای هیاتهای استانی ، یک نفر از بین مدیران عامل باشگاههای لیگ برتر و یا لیگ دسته اول و سه نفر از بین افرادی که سابقه مدیریت دارند .

2-1-3) تمامی اعضاء هیات رئیسه باید توسط مجمع انتخاب یا برکنار شوند . هر یک از نامزدهای شرکت کننده در انتخابات مجمع  باید حداقل توسط 5 نفر و رئیس فدراسیون توسط 10 نفر از اعضاء مجمع پیشنهاد شده باشند .

3-1-3) اعضای هیات رئیسه برای ثبت نام در همان پست در دوره بعدی،  نیازی به اخذ تائیدیه از اعضای مجمع ندارند .

4-1-3) دوره فعالیت رئیس فدراسیون ، نواب رئیس فدراسیون و اعضای هیات رئیسه 4 سال است و انتخاب مجدد آنها برای دوره های متوالی بلامانع است .

 

2-3) نحوه ثبت نام و بررسی مدارک نامزدها براساس دستورالعمل ضمیمه الف اساسنامه انجام می گردد .

1-2-3) مدارک داوطلبان نامزد پست های انتخابی فدراسیون بشرح ذیل می باشد :

الف : مدارک عمومی هر پست :

1.اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی.

 1. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی.
 2. دو قطعه عکس 4*6 با زمینه روشن.
 3. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت در نیروهای مسلح برای آقایان.

تبصره : اصل مدارک فوق پس از تطبیق با تصویر آن در موعد مقتضی عودت می گردد .

 

ب : مدارک اختصاصی هر پست :

1.تکمیل فرم داوطلبی برحسب پست انتخابی :

 • فرم شماره 1 توسط داوطلب نامزد پست ریاست .
 • فرم شماره 2 توسط نواب رئیس پیشنهادی .
 • فرم شماره 3 توسط داوطلب نامزدی سایر پست های هیات رئیسه .
 1. ارائه مدارک معتبر مبنی بر سابقه مدیریت :
 • سابقه ریاست یا نایب رئیس یا دبیرکل در فدراسیون های ورزشی .
 • سابقه در پست معاون مدیرکل و بالاتر یا همطراز آنها در مشاغل دولتی .
 • سابقه مدیرعاملی در شرکت های ثبت شده فعال در بخش خصوصی .
 • سابقه ریاست در هیات های فوتبال استان ها .
 • سابقه مدیرعاملی در باشگاه های فوتبال لیگ برتر و یا لیگ دسته اول .

 

    2-2-3) برای پست انتخابی شرایط ذیل الذکر نیز باید رعایت شود :

 • داوطلبان نامزدی پست نایب رئیس سوم و رئیس کمیته بانوان فقط باید از بین بانوان باشد.

3-2-3) مدت ثبت نام 10 روز اداری از تاریخ1398/11/8 لغایت 1398/11/20  از ساعت 9:00 الی 16:00 ( باستثناء پنجشنبه ها که از ساعت 9:00 الی 13:00 )  تعیین می شود .

4-2-3) کلیه نامزدهای هر یک از پست های انتخابی می توانند شخصاً یا با معرفی نماینده رسمی ( با در دست داشتن معرفی نامه کتبی ) از تاریخ1398/11/8 لغایت 1398/11/20 در روزهای اداری از ساعت 9:00 الی 16:00 ( باستثناء پنجشنبه از ساعت 9:00 الی 13:00 ) جهت اخذ فرم داوطلب نامزدی به دبیرخانه مجمع مراجعه نمایند .

 • ضمناً، علاوه بر فرم داوطلبی ، یک نسخه اساسنامه جهت آگاهی و بهره برداری لازم در اختیار نامزدها قرار می گیرد .
 • لازم به ذکر است نامزدها می بایست شخصاً فرم های تکمیل شده را بهمراه نسخ اصل کلیه مدارک خواسته شده ( مدارک عمومی و اختصاصی ) تا پایان وقت اداری مورخ 1398/11/20 به دبیرخانه مجمع تحویل نمایند و پس از مهر و امضاء فدراسیون رسید اخذ نمایند .
 • نواب پیشنهادی نیز باید شخصاً جهت ارائه فرم و مدارک به دبیرخانه مجمع مراجعه نمایند .

3-3) اختیارات اعضاء مجمع درخصوص فرم های پیشنهادی نامزدهای پست انتخابی:

 • هر یک از اعضاء مجمع فقط مجاز به پیشنهاد نامزدها بشرح ذیل هستند :

 

الف: پیشنهاد یک نفر برای پست ریاست ( فرم شماره 4 ) .

ب: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست نایب رئیس اول ( فرم شماره 5 ) . متذکر می شود پیشنهاد اعضاء مجمع در پست    نایب رئیس اول درصورتی قابل طرح می باشد که نامزد مذکور را فرد داوطلب پست ریاست فدراسیون ، معرفی کرده باشد .

ج: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست نایب رئیس دوم ( فرم شماره 6 ) . متذکر می شود پیشنهاد اعضاء مجمع در پست  نایب رئیس دوم درصورتی قابل طرح می باشد که نامزد مذکور را فرد داوطلب پست ریاست فدراسیون ، معرفی کرده باشد .

د: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست نایب رئیس سوم( فرم شماره 7 ) . متذکر می شود پیشنهاد اعضاء مجمع در پست نایب رئیس سوم درصورتی قابل طرح می باشد که نامزدمذکور را فرد داوطلب پست ریاست فدراسیون ، معرفی کرده باشد .

ه: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست هیات رئیسه از بین روسای هیاتهای استانی ( فرم شماره 8 ).

و : پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست هیات رئیسه از بین مدیران عامل باشگاههای لیگ برتر یا لیگ دسته یک(فرم شمار9).

ز: پیشنهاد برای 3 پست سایر اعضاء هیات رئیسه ( فرم شماره 10 ).

 • علی ایحال نظر به اهمیت نقش هیات رئیسه در اداره فدراسیون و اختیار اعضاء محترم مجمع برای معرفی نامزدهای مورد نظر خود درفرم های پیش بینی شده ، می بایست شخصاً و یا با اعزام نماینده رسمی ( با در دست داشتن معرفی نامه کتبی ) جهت دریافت اوراق مربوط به فرم های پیشنهاد نامزدها از 1398/10/30 لغایت 1398/11/7 از ساعت 9:00 الی 16:00  در روزهای اداری به دبیرخانه مجمع مراجعه نمایند. انتظار می رود که با رعایت دقت و لحاظ موارد ذیل ، اقدام شایسته معمول دارند:
 1. کلیه فرم های پیشنهادی نامزدها را به صورت دقیق و خوانا تکمیل و ضمن امضاء به مهرآن نهاد ممهور ( در خصوص اعضاء حقیقی فرم ها می بایست امضاء و به اثر انگشت منقوش گردد ) و در روزهای اداری از تاریخ 1398/11/21 لغایت 1398/11/27  از ساعت 9:00 الی 16:00 ( پنجشنبه ها از ساعت 9:00 الی 13:00 )مهلت دارند فرم ها را از طریق نمابر به شماره 88611333 یا پست الکترونیکی به آدرس Congress@ffiri.ir  ارسال و الزامی است اصل فرم ها نیز توسط عضو مجمع یا نماینده رسمی وی ( با ارائه معرفی نامه کتبی ) مستقیماً به دبیرخانه مجمع تحویل گردد و در قبال اصل فرم ها حتماً رسید اخذ شود .
 2. هرگونه خط خوردگی ، لاک گرفتگی ، عدم امضاء یا مهر یا اثر انگشت ، عدم ارسال در زمان مقرر یا معرفی نامزدها در پستی غیر از آن سمت که ثبت نام کرده باشند موجب ابطال فرمها خواهد شد و بدیهی است فرمهائیکه ناقص باشند مورد قبول واقع نمی شوند .
 3. این فرمها قابل کپی برداری یا تجدید دوباره نیستند و پس ازتحویل به دبیرخانه مجمع به طور محرمانه نگهداری می شوند و تحت هیچ عنوان مسترد نخواهد شد .
 4. بدیهی است مسئولیت نهائی در خصوص ارائه پیشنهاد ، تکمیل فرم ، مهر و امضاء و تحویل آن به دبیرخانه مجمع بعهده هریک از اعضاء مجمع خواهد بود .

 

نشانی دبیرخانه مجمع : تهران خیابان شیخ بهایی شمالی کوچه دوازده متری سوم پلاک 4 طبقه 3 واحد7 غربی

 

ابراهیم شکوری

دبیـرمجمع و سرپرست دبیرکلی فدراسیون فـوتبال

             

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
قاب خاطرات
گزارش تصویری
ویدئوها
آخرین اخبار
پربازدیدترین ها