فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

RSS تازه های سایت:
صفحه نخست:
http://ffiri.ir/fa/rss/1
هیات رئیسه:
http://ffiri.ir/fa/rss/2
تیم های ملی:
http://ffiri.ir/fa/rss/3
کمیته ها:
http://ffiri.ir/fa/rss/4
مرکز ملی فوتبال ایران:
http://ffiri.ir/fa/rss/46
تیم ملی فوتبال(آقايان):
http://ffiri.ir/fa/rss/8
تیم ملی فوتبال امید(آقايان):
http://ffiri.ir/fa/rss/9
تیم ملی فوتبال جوانان(پسران):
http://ffiri.ir/fa/rss/11
تیم ملی فوتبال نوجوانان(پسران):
http://ffiri.ir/fa/rss/13
تیم ملی فوتبال نونهالان (پسران):
http://ffiri.ir/fa/rss/14
تیم ملی فوتسال(آقايان):
http://ffiri.ir/fa/rss/15
تیم ملی فوتسال امید(آقايان):
http://ffiri.ir/fa/rss/16
تیم ملی فوتبال ساحلى:
http://ffiri.ir/fa/rss/18
تيم ملى فوتبال ساحلى اميد(آقايان):
http://ffiri.ir/fa/rss/19
‎تیم ملی فوتبال (بانوان):
http://ffiri.ir/fa/rss/20
تیم ملی فوتبال جوانان (دختران):
http://ffiri.ir/fa/rss/21
تیم ملی فوتبال نوجوانان (دختران):
http://ffiri.ir/fa/rss/22
تیم ملی فوتبال نونهالان (دختران):
http://ffiri.ir/fa/rss/23
تیم ملی فوتسال(بانوان):
http://ffiri.ir/fa/rss/24
تیم ملی فوتسال جوانان (دختران):
http://ffiri.ir/fa/rss/25
کمیته امور بانوان:
http://ffiri.ir/fa/rss/26
کمیته انضباطی:
http://ffiri.ir/fa/rss/28
کمیته فوتبال ساحلی:
http://ffiri.ir/fa/rss/29
کمیته اخلاق:
http://ffiri.ir/fa/rss/30
کمیته استیناف:
http://ffiri.ir/fa/rss/31
کمیته مسئولیت های اجتماعی و بازی جوانمردانه:
http://ffiri.ir/fa/rss/32
کمیته وضعیت بازیکنان:
http://ffiri.ir/fa/rss/33
کمیته داوران:
http://ffiri.ir/fa/rss/34
کمیته تدوین مقررات:
http://ffiri.ir/fa/rss/35
کمیته بازاريابى:
http://ffiri.ir/fa/rss/36
دپارتمان روابط عمومی:
http://ffiri.ir/fa/rss/37
دپارتمان امور بین الملل:
http://ffiri.ir/fa/rss/38
کمیته جوانان :
http://ffiri.ir/fa/rss/39
کمیته فنی و توسعه:
http://ffiri.ir/fa/rss/40
کمیته آموزش:
http://ffiri.ir/fa/rss/41
کمیته امور استان ها:
http://ffiri.ir/fa/rss/42
کمیته پزشکی:
http://ffiri.ir/fa/rss/43
سازمان لیگ فوتبال:
http://ffiri.ir/fa/rss/44
کمیته فوتسال:
http://ffiri.ir/fa/rss/45
RSS پربیننده ترین عناوین:
تیم های ملی:
http://ffiri.ir/fa/rss/3/mostvisited
مرکز ملی فوتبال ایران:
http://ffiri.ir/fa/rss/46/mostvisited
تیم ملی فوتبال(آقايان):
http://ffiri.ir/fa/rss/8/mostvisited
تیم ملی فوتبال امید(آقايان):
http://ffiri.ir/fa/rss/9/mostvisited
تیم ملی فوتبال جوانان(پسران):
http://ffiri.ir/fa/rss/11/mostvisited
تیم ملی فوتبال نوجوانان(پسران):
http://ffiri.ir/fa/rss/13/mostvisited
تیم ملی فوتبال نونهالان (پسران):
http://ffiri.ir/fa/rss/14/mostvisited
تیم ملی فوتسال(آقايان):
http://ffiri.ir/fa/rss/15/mostvisited
تیم ملی فوتسال امید(آقايان):
http://ffiri.ir/fa/rss/16/mostvisited
تیم ملی فوتبال ساحلى:
http://ffiri.ir/fa/rss/18/mostvisited
تيم ملى فوتبال ساحلى اميد(آقايان):
http://ffiri.ir/fa/rss/19/mostvisited
‎تیم ملی فوتبال (بانوان):
http://ffiri.ir/fa/rss/20/mostvisited
تیم ملی فوتبال جوانان (دختران):
http://ffiri.ir/fa/rss/21/mostvisited
تیم ملی فوتبال نوجوانان (دختران):
http://ffiri.ir/fa/rss/22/mostvisited
تیم ملی فوتبال نونهالان (دختران):
http://ffiri.ir/fa/rss/23/mostvisited
تیم ملی فوتسال(بانوان):
http://ffiri.ir/fa/rss/24/mostvisited
تیم ملی فوتسال جوانان (دختران):
http://ffiri.ir/fa/rss/25/mostvisited
کمیته امور بانوان:
http://ffiri.ir/fa/rss/26/mostvisited
کمیته انضباطی:
http://ffiri.ir/fa/rss/28/mostvisited
کمیته فوتبال ساحلی:
http://ffiri.ir/fa/rss/29/mostvisited
کمیته اخلاق:
http://ffiri.ir/fa/rss/30/mostvisited
کمیته استیناف:
http://ffiri.ir/fa/rss/31/mostvisited
کمیته مسئولیت های اجتماعی و بازی جوانمردانه:
http://ffiri.ir/fa/rss/32/mostvisited
کمیته وضعیت بازیکنان:
http://ffiri.ir/fa/rss/33/mostvisited
کمیته داوران:
http://ffiri.ir/fa/rss/34/mostvisited
کمیته تدوین مقررات:
http://ffiri.ir/fa/rss/35/mostvisited
کمیته بازاريابى:
http://ffiri.ir/fa/rss/36/mostvisited
دپارتمان روابط عمومی:
http://ffiri.ir/fa/rss/37/mostvisited
دپارتمان امور بین الملل:
http://ffiri.ir/fa/rss/38/mostvisited
کمیته جوانان :
http://ffiri.ir/fa/rss/39/mostvisited
کمیته فنی و توسعه:
http://ffiri.ir/fa/rss/40/mostvisited
کمیته آموزش:
http://ffiri.ir/fa/rss/41/mostvisited
کمیته امور استان ها:
http://ffiri.ir/fa/rss/42/mostvisited
کمیته پزشکی:
http://ffiri.ir/fa/rss/43/mostvisited
سازمان لیگ فوتبال:
http://ffiri.ir/fa/rss/44/mostvisited
کمیته فوتسال:
http://ffiri.ir/fa/rss/45/mostvisited
RSS پربحث ترین عناوین:
مرکز ملی فوتبال ایران:
http://ffiri.ir/fa/rss/46/mostcommented
تیم ملی فوتبال(آقايان):
http://ffiri.ir/fa/rss/8/mostcommented
تیم ملی فوتبال امید(آقايان):
http://ffiri.ir/fa/rss/9/mostcommented
تیم ملی فوتبال جوانان(پسران):
http://ffiri.ir/fa/rss/11/mostcommented
تیم ملی فوتبال نوجوانان(پسران):
http://ffiri.ir/fa/rss/13/mostcommented
تیم ملی فوتبال نونهالان (پسران):
http://ffiri.ir/fa/rss/14/mostcommented
تیم ملی فوتسال(آقايان):
http://ffiri.ir/fa/rss/15/mostcommented
تیم ملی فوتسال امید(آقايان):
http://ffiri.ir/fa/rss/16/mostcommented
تیم ملی فوتبال ساحلى:
http://ffiri.ir/fa/rss/18/mostcommented
تيم ملى فوتبال ساحلى اميد(آقايان):
http://ffiri.ir/fa/rss/19/mostcommented
‎تیم ملی فوتبال (بانوان):
http://ffiri.ir/fa/rss/20/mostcommented
تیم ملی فوتبال جوانان (دختران):
http://ffiri.ir/fa/rss/21/mostcommented
تیم ملی فوتبال نوجوانان (دختران):
http://ffiri.ir/fa/rss/22/mostcommented
تیم ملی فوتبال نونهالان (دختران):
http://ffiri.ir/fa/rss/23/mostcommented
تیم ملی فوتسال(بانوان):
http://ffiri.ir/fa/rss/24/mostcommented
تیم ملی فوتسال جوانان (دختران):
http://ffiri.ir/fa/rss/25/mostcommented
کمیته امور بانوان:
http://ffiri.ir/fa/rss/26/mostcommented
کمیته انضباطی:
http://ffiri.ir/fa/rss/28/mostcommented
کمیته فوتبال ساحلی:
http://ffiri.ir/fa/rss/29/mostcommented
کمیته استیناف:
http://ffiri.ir/fa/rss/31/mostcommented
کمیته مسئولیت های اجتماعی و بازی جوانمردانه:
http://ffiri.ir/fa/rss/32/mostcommented
کمیته وضعیت بازیکنان:
http://ffiri.ir/fa/rss/33/mostcommented
کمیته داوران:
http://ffiri.ir/fa/rss/34/mostcommented
کمیته تدوین مقررات:
http://ffiri.ir/fa/rss/35/mostcommented
کمیته بازاريابى:
http://ffiri.ir/fa/rss/36/mostcommented
دپارتمان روابط عمومی:
http://ffiri.ir/fa/rss/37/mostcommented
دپارتمان امور بین الملل:
http://ffiri.ir/fa/rss/38/mostcommented
کمیته جوانان :
http://ffiri.ir/fa/rss/39/mostcommented
کمیته فنی و توسعه:
http://ffiri.ir/fa/rss/40/mostcommented
کمیته امور استان ها:
http://ffiri.ir/fa/rss/42/mostcommented
سازمان لیگ فوتبال:
http://ffiri.ir/fa/rss/44/mostcommented
کمیته فوتسال:
http://ffiri.ir/fa/rss/45/mostcommented
RSS چیست؟

مخفف Rich Site Summary به معنی " چکیده سایت " یا " مختصر و مفید سایت " است و به شما امکان می‌دهد تا از آخرین خبرها و عناوین سایت و یا وبلاگهای مورد علاقه خود با خبر باشید، بدون آنکه نیازی داشته باشید به آنها سر بزنید.

کاربردهای اصلی RSS دو مورد زیر هستند: - نمایش تازه‌ترین عناوین وب‌سایت‌های دیگر در وب‌سایت خود و یا بالعکس ( اشتراک مطالب جدید) - دریافت جدیدترین مطالب سایت‌های مورد علاقه با استفاده از نرم‌افزارهای ویژه ( وبگردی با کارآیی بیشتر)

بدون وجود RSS شما باید هر روز سایت های مورد علاقه خود را را چک کنید تا بتوانید از تازه های آنها با خبر شوید. اما با این تکنولوژی ، شما ، RSS چندین سایت را در یک برنامه RSS aggregator یا (RSS خوان) در کنار هم می بینیند و تایتل نوشته های اخیر سایت ها را بدون مراجعه به آنها مشاهده میکنید.

RSS Reader چیست؟ RSS Reader یک نرم‌افزار RSSخوان الکترونیکی است. اکنون نرم‌افزارهای بسیاری در این زمینه وجود دارند که می‌توان با دانلود آنها RSS خواند. اما به تازگی مرورگرهای اینترنتی نیز به سیستم RSSخوانی الکترونیکی مجهز شده‌اند. از نرم افزار های RSS خوان میتوان به Thunderbird و Google Reader اشاره کرد.

منبع: ویکیپدیا