ffiri

تیم ملی فوتسال جمهوری اسلامی ایران

تیم ملی فوتسال جمهوری اسلامی ایران

تیم ملی فوتسال جمهوری اسلامی ایران قدرت برتر فوتسال آسیا و یکی از مدعیان همیشگی فوتسال جهان به شمار می رود که در رده بندی جهانی همواره در جمع کشورهای نخست قرار داشته است.
طیبی: آرزویم تجربه بازی در فینال اروپا است
مسئولین با نگاه ویژه خود فوتسال را درمسیر رشد قرار می دهند

طیبی: آرزویم تجربه بازی در فینال اروپا است

عضو تیم ملی فوتسال که در تیم غیرت قزاقستان توپ می زند گفت: دو سال آینده برای فوتسال بسیار مهم است و معتقدم مسئولین باید نگاه ویژه ای به این تیم داشته باشند.
1