فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

این کمیته یکی از ارکان قضائی فدراسیون محسوب می شود که می تواند بر اساس مفاد اساسنامه فدراسیون و آئین نامه انضباطی محرومیت هایی را برای باشگاهها، آژانس ها، بازیکنان، مربیان و مسئولین باشگاهها در نظر بگیرد.
اعلام دو رای انضباطی

اعلام دو رای انضباطی

کمیته انضباطی دو رای خود را در خصوص تخلفات رخ داده در برخی از دیدارهای فوتسال و فوتبال ساحلی صادر کرد.
1