فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

این کمیته یکی از ارکان قضائی فدراسیون محسوب می شود که می تواند بر اساس مفاد اساسنامه فدراسیون و آئین نامه انضباطی محرومیت هایی را برای باشگاهها، آژانس ها، بازیکنان، مربیان و مسئولین باشگاهها در نظر بگیرد.
اعلام آرای انضباطی

اعلام آرای انضباطی

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص برخی از تیم های حاضر در لیگ فوتبال ساحلی و فوتسال اعلام کرد.
اعلام رای کمیته انضباطی

اعلام رای کمیته انضباطی

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص شکایت تیمهای مقاومت تهران ، مهاجر نوین مشهد و جوان نوین ساری علیه باشگاه پاراگ تهران اعلام کرد.
1