ffiri

کمیته داوران فدراسیون فوتبال

کمیته داوران فدراسیون فوتبال

کمیته داوران یکی از کمیته های دائمی فدراسیون فوتبال است که موظف است قوانین بازی را مورد اجرا قرار دهد.
1