فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته داوران فدراسیون فوتبال

کمیته داوران فدراسیون فوتبال

کمیته داوران یکی از کمیته های دائمی فدراسیون فوتبال است که موظف است قوانین بازی را مورد اجرا قرار دهد.
جابری:قطعا امسال ماهیت لیگ فوتسال متغییر خواهد بود
حضور مدرس مطرح دنیا به رشد و توسعه فوتسال کمک می کند

جابری:قطعا امسال ماهیت لیگ فوتسال متغییر خواهد بود

سرپرست سازمان لیگ فوتسال در مراسم سمینار دانش افزایی پیش فصل ناظران داوری و داوران فوتسال خطاب به ناظران داوری فوتسال گفت: قطعا امسال ماهیت لیگ متفاوت خواهد بود و یکی از دلایل آن بدون شک حضور مدرس اسپانیایی در ایران است.
1