فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

اطلاعیه

اطلاعیه

روابط عمومی فدراسیون فوتبال توضیحاتی درباره قرارداد مارک ویلموتس ارائه کرد.
بیانیه فدراسیون فوتبال

بیانیه فدراسیون فوتبال

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در واکنش به برخی شایعات مطرح شده در رسانه ملی بیانه ای منتشر کرد.
1