فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

دپارتمان بین الملل فدراسیون فوتبال

دپارتمان بین الملل فدراسیون فوتبال

دپارتمان بین الملل فدراسیون فوتبال وظیفه برقراری ارتباط و تعاملات سازنده با فدراسیون جهانی فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین کلیه کشورهای عضو فیفا را بر مبنای ضوابط و اصول همچنین معیارهای تعیین شده بر عهده دارد. ریاست دپارتمان امور بین الملل بر عهده حمیرا اسدی می باشد.
روند کار در چارچوب قانون و با تایید فیفا انجام شد
اعلام نتیجه در خواست صدور مجوز ITC برای بازیکن استقلال

روند کار در چارچوب قانون و با تایید فیفا انجام شد

طبق اعلام دپارتمان بین الملل فدراسیون فوتبال صدور مجوز ITC برای بازیکن آیاندا پاتوسی در چارچوب قانون و مقررات پس از دریافت استعلام های لازم و با تایید فیفا انجام شد.
1