فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته آموزش فدراسیون فوتبال

کمیته آموزش فدراسیون فوتبال

این کمیته مسئولیت نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی و تطبیق کلیه دوره های آموزشی مربیگری، مدیریت و دانش افزایی در سطوح و زمینه های مختلف مطابق با استانداردهای جهانی و تهیه منابع کمک آموزشی لازم را بر عهده دارد. ریاست این کمیته بر عهده غلامرضا جباری می باشد.
سخنرانی محصص در دوازدهمین کنفرانس فوتبال ژاپن

سخنرانی محصص در دوازدهمین کنفرانس فوتبال ژاپن

رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون گفت: دوازدهمین دوره کنفرانس فوتبال ژاپن در حالی برگزار شد که آرسن ونگر، اندی راکسبورگ ، گرت ساوتگیت و هولگر اوسیک مهمانان ویژه این وبینار بوده و نکات مختلف آموزشی را مطرح کردند.
1