فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته امور استان ها

کمیته امور استان ها

این کمیته مسئولیت هماهنگی فعالیت ها و رسیدگی به امور هیات های استانی را بر عهده دارد که ریاست آن به عهده عبدالکاظم طالقانی می باشد.
انتشار نسخه جعلی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد
اطلاعیه کمیته امور استان ها در خصوص اساسنامه هیات های فوتبال استان ها

انتشار نسخه جعلی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد

کمیته امور استان های فدراسیون فوتبال ضمن انتشار نسخه های اصلی اساسنامه هیات های فوتبال استان ها اعلام کرد انتشار نسخه ساختگی و جعلی این اساسنامه را به صورت قانونی مورد پیگرد قرار خواهد داد.
1