فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته امور استان ها

کمیته امور استان ها

این کمیته مسئولیت هماهنگی فعالیت ها و رسیدگی به امور هیات های استانی را بر عهده دارد که ریاست آن به عهده طهمورث حیدری می باشد.
حیدری: هزینه های طرح استعدادیابی با دستور رییس فدراسیون فوتبال پرداخت می شود
استعدادیابی در فوتبال، فوتسال و فوتبال بانوان رایگان است

حیدری: هزینه های طرح استعدادیابی با دستور رییس فدراسیون فوتبال پرداخت می شود

رییس کمیته امور استانها در خصوص طرح سامانه سراسری استعدادیابی توسط فدراسیون فوتبال اعلام کرد که کلیه هزینه های مربوط به این طرح با دستور رییس فدراسیون فوتبال به زودی پرداخت می شود.
1