فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته امور استان ها

کمیته امور استان ها

این کمیته مسئولیت هماهنگی فعالیت ها و رسیدگی به امور هیات های استانی را بر عهده دارد که ریاست آن به عهده عبدالکاظم طالقانی می باشد.
سفر رئیس فدراسیون فوتبال به اهواز

سفر رئیس فدراسیون فوتبال به اهواز

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال عصر دیروز ( جمعه 24 اسفند ماه ) به اهواز سفر کرد و مورد استقبال عبدالکاظم طالقانی رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان قرار گرفت.
1