ffiri

کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال

کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال

کمیته پزشکی مسئولیت توجه به جنبه های پزشکی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی همچنین حفاظت از سلامتی عوامل شاغل در این رشته های ورزشی با استفاده از آخرین روش های علمی و تحقیقاتی منطبق با الگوها و آموزه های فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا را بر عهده دارد. ریاست کمیته پزشکی به عهده توحید سیف برقی می باشد.
از حمید استیلی تجلیل شد
در پی برگزاری ششمین همایش تجلیل از برگزیدگان

از حمید استیلی تجلیل شد

ششمین همایش ملی تجلیل از برگزیدگان مسئولیت پذیر اجتماعی در حالی برگزار شد که از حمید استیلی در این مراسم تقدیر شد.