فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال

کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال

کمیته پزشکی مسئولیت توجه به جنبه های پزشکی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی همچنین حفاظت از سلامتی عوامل شاغل در این رشته های ورزشی با استفاده از آخرین روش های علمی و تحقیقاتی منطبق با الگوها و آموزه های فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا را بر عهده دارد. ریاست کمیته پزشکی به عهده توحید سیف برقی می باشد.
ابراهیم صادقی سفیر سلامت شد
در هفتمین همایش مکمل های غذایی و سمپوزیوم سلامت مکمل های ورزشی

ابراهیم صادقی سفیر سلامت شد

هفتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی و چهارمین سمپوزیوم سلامت مکمل های ورزشی با حضور سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال و کاپیتان سابق باشگاه سایپا برگزار شد.
1