فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال

کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال

کمیته پزشکی مسئولیت توجه به جنبه های پزشکی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی همچنین حفاظت از سلامتی عوامل شاغل در این رشته های ورزشی با استفاده از آخرین روش های علمی و تحقیقاتی منطبق با الگوها و آموزه های فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا را بر عهده دارد. ریاست کمیته پزشکی به عهده توحید سیف برقی می باشد.
دکتر سیف برقی: راه اندازی مرکز ارزیابی های پزشکی در استانها یک نیاز اساسی است
به دنبال افتتاح کلینیک پزشکی ورزشی فوتبال در اردبیل

دکتر سیف برقی: راه اندازی مرکز ارزیابی های پزشکی در استانها یک نیاز اساسی است

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون می گوید فاز نخست این کلینیک  شامل مرکز توانبخشی، ارتوپدی، تغذیه و دیگر بخش‌ها است که می‌تواند نقش اساسی در سنجش فوتبالیست‌ها و فوتسالیست‌های اردبیلی داشته باشد.
1