فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال

کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال

کمیته پزشکی مسئولیت توجه به جنبه های پزشکی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی همچنین حفاظت از سلامتی عوامل شاغل در این رشته های ورزشی با استفاده از آخرین روش های علمی و تحقیقاتی منطبق با الگوها و آموزه های فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا را بر عهده دارد.
نوروزی: در بحث تیم های ملی و دانش افزایی با امارات همکاری خواهیم کرد
مجوز حضور تماشاگر به صورت محدود در دیدار ایران و کره جنوبی صادر شد

نوروزی: در بحث تیم های ملی و دانش افزایی با امارات همکاری خواهیم کرد

مشاور پزشکی ریاست فدراسیون فوتبال گفت: تفاهم نامه پزشکی دو کشور ایران و امارات در حالی منعقد می شود که یکی از نکات مهم این تفاهم نامه، بحث تعامل دوجانبه در راستای امور پزشکی است.
1